B-groep

Voorlopige deelnemerslijst C-groep per eind maart/april 2019.

(mits bij voldoende belangstelling, anders worden groep B en C samengevoegd)