PRIVACY STATEMENT van het LEIDEN CHESS TOURNAMENT (LCT)

 Introductie

De organisatie van het Leiden Chess Tournament is beheerder van de website www.leidenchess.com. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de organisatie van het LCT persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de organisatie van het LCT.

De organisatie van het LCT heeft tot doel het organiseren van schaakevenementen. De organisatie van het LCT zet zich in voor de bescherming van de privacy van de deelnemers aan het LCT en de bezoekers aan haar website. Persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De organisatie van het LCT houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens  en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie hier verder het volledige Privacy-Statement-van-LCT