1e zetVrijdag 12 juli kwamen er zo’n 130 deelnemers – more or less – in vier verschillende groepen het multisport centrum binnenlopen. Vele bekende gezichten kwamen voorbij en deelnemers die vallen onder de noemer ADG: alle dertien gek. Ons thema van dit jaar. Dat zijn dus spelers die al vanaf 2007 deelnemen, de echte ‘diehards’. In de kroongroep zes voormalige winnaars en die trokken direct van leer. Hoewel er – na toch een goede test op vrijdagmiddag – toch een aantal live borden stil vielen en dat kwam deels omdat er een herindeling moest plaatsvinden. Enfin, toch nog zeven werkende borden. Morgen beter. Toch een volle sportzaal met meer dan 50 deelnemers in de groepen A en B. Alleen de C-groep bleef wat achter in de prognoses.

ruime speelzaalEchter toch ook een aantal schaakliefhebbers in alle groepen uit Koeweit en een drietal (bleek achteraf) bestuursleden van de Koeweitse schaakfederatie die wij op de deelnemerslijst hadden, maar ‘slechts’ kwamen kijken naar hun landgenoten. Hoezo communicatie?!

Ronde 1
En ja, zoals elke eerste ronde met de ‘gevestigde orde’ tegen de onderste helft (kaf van het koren scheiden) waren er toch weer hier en daar enige verassingen te zien. Wat te denken van de start met een nul van onze Leidse meester Fred Slingerland?! De muur van Leiden hebben we hem ook wel eens genoemd. Hij moet zijn dag niet hebben gehad. Toch wel erg veel strijd te zien in de kroongroep en maar weinig volle punten. Toen ik Arghyadip na de partij vertelde over de vele remises aan de topborden zij hij vol trots: ‘but I won..?!’ Is niets tussen te krijgen.

Ik moet nog even aan jullie kwijt dat er dit komende weekeinde (van 12-15 juli) een kruispunt vlakbij de speelhal gesloten is voor werkzaamheden! Dus komt u met openbaar vervoer, dan even info vragen bij de busmaatschappij. Komt je met een auto uit Leiden e.o. dan via de N11 en bij Heineken eraf naar de speelhal. Op zondag kan er sowieso niet worden geparkeerd bij de Eendenkooi omdat er een festijn is met 150 mini’s en ca 450 mensen uit binnen- en buitenland met muziek! Alle schakers ontvingen bij de start een setjje speciale LCT oordopjes! Ik hoop dat dit afdoende is voor de te verwachten geluidsoverlast. Maar misschien valt het mee.