AanpassingenNa de laatste teamvergadering (zondag 7 juli jl.) voor het toernooi, zijn er toch noodgedwongen een paar aanpassingen nodig. Voor de weekend vierkampen is te weinig belangstelling gebleken en die worden daardoor niet gehouden. De paar deelnemers die zich wel hebben aangemeld kunnen nog kiezen voor deelname in de A.B.C. Open groepen en ontvangen een e-mail.
De ondergrens voor deelname in de A-groep verlagen we naar 1900, zodat een aantal spelers in de B-groep – als ze dit willen – alsnog in de A-groep kunnen worden ingedeeld. Ook zij ontvangen een e-mail hierover.
Er is besloten toch een kleinschalige C-groep te houden en die evenals de andere Open groepen mee te laten tellen voor zowel een KNSB- als voor een FIDE-rating.

GM-norm(en) mogelijk
De vier meesters in de kroongroep (de groep heeft een gemiddelde rating van bijna 2500) kunnen bij een score van 6 punten (9) een GM-norm scoren! In de Open A-groep zijn er voor vele FM’s mogelijkheden voor het scoren van een IM-norm. Kortom; vele mogelijkheden in deze 13de editie.